Kúpalisko Liptovský Ján

Pramene v obci sú považované za najväčší zdroj minerálnej vody na Slovensku (35 litrov/sekundu) Južne od obce sa nachádza areál letných termálnych kúpalisk a krytá plaváreň, bazén 50 m, 2 detské bazény, 1 kľudový bazén, ktoré využívajú prameň Rudolf. Teplota vody má 26 až 29 °C, je mineralizovaná a kyslá, podľa obsahu plynov je silno uhličitá a stredne sírovodíková.  Pravidelný pobyt vo vode navodzuje prirodzený oddych tela a podporuje dobrý spánok.

Vzdialenosť Od Apartmánu
10 km